1514 – Venture Capital Funding Program (Tech-InvesTR)

Tech-InvesTR Venture Capital Support Program was established in order to enable venture capital funds to invest in R&D intensive early-stage companies to meet the financial needs of these companies. In order to ensure sustainable functioning of the program, a Cooperation Agreement was signed between TÜBİTAK and the Ministry of Treasury and Finance. With Tech-InvesTR Program, it is aimed at;

 • Supporting early stage technology based venture firms through funding them the venture capital they need,
 • Creating a high value-added production environment through the commercialization of R&D and innovation products of early stage technology-based enterprises
 • Contributing to the creation of venture capital ecosystem through encouraging the establishment of new funds to provide venture capital for early stage technology based firms,
 • Enriching financial supports suitable for each stage of the life cycle of companies in order to ensure the stability of the ecosystem.
 • Increasing the number of investors in the venture capital ecosystem,
 • Creating a sustainable venture capital ecosystem in order to support early stage technology-based initiatives,
 • Providing experience and resources in venture capital in Technology Transfer Offices (TTOs), Technology Development Zones (TDZs) and qualified Research Infrastructures (RIs).

A Cooperation Agreement was signed with the Ministry of Treasury and Finance in order to ensure the sustainable operation of the program. The Ministry of Treasury and Finance as well as Technology Transfer Offices (TTO), Technology Development Zones (TDZ), Research Infrastructures (RI) and other third party private investors will be partners to the venture capital funds to be established within the Tech-InvesTR Venture Capital Funding Program. These funds will be managed by the independent fund managers. 50% of the contributions of TTO/TDZ/RIs for VC funds for investments made in early stage technology based Turkey resident companies will be supported by TÜBİTAK in the form of grants. In addition, organizations will be provided with general expense support up to 10% of their contribution. In addition, if requested, a pre-payment will be made to TTOs, TDZs and RIs up to 20% of the total amount committed by them in order to meet their cash requirement.

To ensure the sustainability of the venture capital ecosystem, TÜBİTAK’s grants depend on capital and experience accumulation conditions in TTOs, TDZs and RIs. Through capital accumulation condition, after the fund’s exit from the investments, TÜBİTAK’s share will be used again in the funding of early stage technology-based initiatives by TTO, TDZ, RIs. Within the context of the experience accumulation condition: it is aimed to transfer venture capital management teams’ experience to TTOs, TDZs and RIs. Thus, commercialization perspective is expected to be improve in these institutions with experience and capital.

Within the scope of Tech-InvesTR call; the evaluation processes carried out by TÜBİTAK and the Ministry of Treasury and Finance have been completed, and the Ministry of Treasury and Finance has announced its decision regarding the 5 funds that it deems appropriate to initiate the protocol processes to make commitments. Within this scope, fund participation protocols have been signed between Ministry of Treasury and Finance and Collective Spark, Diffusion Capital Partners (DCP), 500 Startups Istanbul Fund II Venture Capital Fund and Boğaziçi Ventures Venture Capital Investment Fund and these 4 funds have been established. The Ministry of Treasury and Finance also has informed TÜBİTAK that it will sign the protocol with Arz Real Estate and Venture Capital Portfolio Management Company. Moreover, project agreements have been signed between TDZs and TTOs participating in the established Tech-InvesTR funds and TÜBİTAK. In this regard, project agreements have been signed between TÜBİTAK and “METU Technopolis Management Inc.”, which is an investor in the Collective Spark fund, ” METU Technopolis Management Inc.” and ” Ege Technopark TDA Manager Inc.” which are investors in the Diffusion Capital Partners (DCP) fund, “Tedutech Technology Transfer Consultancy Education and Trade Inc. “, which is an investor in 500 Startups Istanbul Fund II Venture Capital Fund, Ankara University Technopolis Executive Inc. and Çukurova TDA Manager Inc. which are investors in Gedik Portfolio Management Inc. Boğaziçi Ventures Venture Capital Investment Fund.

Tech-InvesTR Program Presentation in English click here.

Tech-InvesTR Venture Capital Funds and Investor University Institutions
Tech-InvesTR Venture Capital Funds and Investor University Institutions
image-description

-TR-

1514 – Girişim Sermayesi Destekleme Programı (Tech-InvesTR)

 

Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları sermayenin girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amacıyla hazırlanmıştır. Programın işleyişini sağlamak amacıyla TÜBİTAK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır.

Tech-InvesTR Programı ile

 • Erken aşama teknoloji tabanlı girişim şirketlerinin desteklenerek, ülkemizdeki bu şirketlerin sermaye ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanması,
 • Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerde Ar-Ge ve yenilik sonuçlarının ticarileştirilmesi yoluyla yüksek katma değerli üretim ortamının oluşturulması,
 • Girişim şirketlerine sermaye sağlayacak yeni fonların kurulmasının teşvik edilerek girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlanması,
 • Oluşturulan ekosistemin sürekliliğini sağlamak amacıyla, girişim şirketlerinin yaşam döngüsünün her evresine özgü finansal desteklerin zenginleştirilmesi,
 • Girişim sermayesi ekosisteminde yer alan yatırımcı sayısının artırılması,
 • Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerin desteklenmesine yönelik sürdürülebilir bir girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulması,
 • Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve yeterlik almış Araştırma Altyapılarında girişim sermayesi konusunda tecrübe ve kaynak birikiminin sağlanması hedeflenmektedir.

Programın işleyişini sağlamak amacıyla TÜBİTAK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. Tech-InvesTR Programı kapsamında kurulacak girişim sermayesi fonlarına Hazine ve Maliye Bakanlığı, Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO), Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ve yeterlik almış Araştırma Altyapıları (AA) ile diğer özel yatırımcılar sınırlı sorumlu ortak olarak katılmaktadır. Fonun yönetimi bağımsız fon yöneticileri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Fonlara yatırımcı olarak katılan TTO, TGB ve AA’ların erken aşama teknoloji tabanlı girişimler için ödeyeceği katkı paylarının %50’si TÜBİTAK tarafından hibe şeklinde desteklenmektedir. Ayrıca Kuruluşlara katkı paylarının %10’u kadar genel gider desteği de sağlanmaktadır. Yine bu kapsamda talep edilmesi durumunda desteklenen TTO, TGB ve AA’ların nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla fona taahhüt ettiği toplam tutarın %20’sine kadar teminat karşılığı ön ödeme yapılmaktadır. TÜBİTAK tarafından TTO, TGB ve AA’lara verilecek hibe, kaynak ve tecrübe birikiminin sağlanmasına yönelik olmak üzere 2 ana koşula bağlıdır. Kaynak birikimi şartı ile fonun sona ermesi ve yatırımlardan çıkış durumlarında, anapara ve kar payı tutarlarından TÜBİTAK hibesine denk gelen tutarlar bu Kuruluşların bünyelerinde birikerek ileriki dönemlerde yine sadece teknoloji tabanlı girişimlerin fonlaması amacıyla kullanılacaktır. Tecrübe birikimi şartı kapsamında ise fondan Kuruluşlara tecrübe aktarımının sağlanması hedeflenmektedir. Bu amaçla söz konusu katılımcı Kuruluşlardan en az bir personelin fon faaliyetlerinde yer alması ve bu kişilerin fon yönetimi, şirket değerlemesi, hukuki muameleler, ticarileşme vb. konularda tecrübe edinmesi ve edindiği bu tecrübeleri ekosisteme aktarması hedeflenmektedir.

Tech-InvesTR kapsamında kurulan tüm fonların hedef büyüklüğüne ulaşması durumunda 3,17 Milyar TL tutarında hedef taahhüt büyüklüğünün yakalanması beklenmektedir. Böylelikle TÜBİTAK katkısının 119 katı büyüklüğündeki bu fon teknoloji tabanlı girişimlere yatırım yapmak üzere harekete geçmiş olacaktır. Bu tutarın önümüzdeki 5 yıl içerisinde ülkemizdeki 150 erken aşama teknoloji tabanlı girişime yatırım olarak dönmesi hedeflenmektedir.

Tech-InvesTR programı çerçevesinde kurulan beş fon; ağırlıklı olarak sağlık teknolojileri, yapay zekâ, makine öğrenmesi, fin-tech, pazar yeri, mobil oyun geliştirme, ödeme platformu, giyilebilir teknolojiler, blockchain ve lojistik operasyon süreçleri alanında faaliyet gösteren teknoloji tabanlı erken aşama girişimlere yatırım yapmaya devam etmektedir.

Tanıtım toplantısında iletişim bilgilerinin paylaşılmasına izin veren katılımcılar için tıklayınız

Latest News

1514 – Venture Capital Funding Program (Tech-InvesTR)

Tech-InvesTR Venture Capital Support Program was established in order to enable venture capital funds to invest in R&D intensive early-stage companies to meet the financial needs of these companies. In order to ensure sustainable functioning of the program, a Cooperation Agreement was signed between TÜBİTAK and the Ministry of Treasury and Finance. With Tech-InvesTR Program, […]

Read more

Invent Analytics Raises $7.5 Million to Further Accelerate Growth of its AI-Driven Retail Planning Solutions

Invent Analytics, a global retail planning solutions provider, today announced that it has raised $7.5 million in Series A funding. The round was led by EBRD (European Bank for Reconstruction and Development), with participation from Collective Spark. The funding will be used to further accelerate Invent Analytics’ growth in North America and Western Europe and […]

Read more

MENA’s home services powerhouse with over 1 million users: Justlife

The Middle East’s leading service marketplace Justlife (previously Justmop) connects professional and top-rated service providers with people requiring home services such as cleaning, basic healthcare, beauty & wellness, maintenance and others in the MENA region. Since inception in 2015, Justlife significantly expanded the breadth of its home services offerings in the pursuit of becoming a super app […]

Read more

One of the largest pre-seed investments to date in Turkey: Synnada raises $2.6M

Founded by Mehmet Ozan Kabak and Sami Can Tandoğdu in December 2021, Synnada.ai is building low-touch, self-contained ML systems to facilitate robust, high accuracy alerts that drive mission-critical actions in streaming data environments, aimed at eliminating alert fatigue in data-driven workflows. Synnada.ai is headquartered in Austin, Texas, and also has an R&D center in Ankara.

Read more
See more news